Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva 3.- 6. 4. 2018

30. 3. 2018
Předmět:  
Český jazyk:
 • učebnice: str.:136-142
 • pracovní sešit: str.: 38-39
 • čtení - Lichožrouti
 • ČTENÁŘSKÝ DENÍK - žáci si vyberou příběh, pohádku (cokoli) nebo jen jejich část, dálka čteného textu minimálně  strany 3 A4 / 6 strany A5 (čtení i přes jarní prázdniny)
 • žáci udělají zápis do čtenářského deníku: datum, název, autor, krátký popis toho, o čem žák četl v pár větách, ilustrace

Matematika:

 • učebnice: str.: 81 - 83
 • pracovní sešit.:   12-14
 • Geometrie: učebnice:str.: 127 - 130
 •                    pracovní sešit: str.: 33 - 34

Angličtina:

 • učebnice: str.: 48-49
 • pracovní sešit.: str.: 48-49
 • Slovníček - PS. str.: 66 - 67, lekce 22 a 23 (anglicky a český překlad) 

Přírodověda:

 • učebnice: str.:76-79
 •  pracovní sešit: str.: 27-28

Vlastivěda:

 • učebnice: str.: 77-80
 • pracovní sešit: str.: 37-39
Informace:
 • 26. 4. - poznej svůj region - muzeum Mělník vybíráme 30,-Kč
 • 6. 4. ukliďme Česko - společný projekt - úklid parku (4. vyučovací hodina) - prosím, aby si žáci si vzali gumové  rukavice
 • geometrie v úterý a čtvrtek
 • doučování M - 13:15 - 14:00
 • Matematika - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • Čj - určování vzorů u podstatných jmen, pády,
 • Vlastivěda - lidé a čas, nejstarší osídlení naší vlasti, staří Slované
 • přírodověda - rostliny a živočichové vod a bažin, jaro v přírodě